Tidningspartners

Målgruppsanalyser är något vi kan på våra fem fingrar. För att du som kund ska nå ut på bästa sätt tar vi tillsammans reda på svaren och bestämmer distributionskanalen efter det. Vi har samarbeten med ledande dagstidningar i hela Skandinavien och andra nischade branschtidningar. Allt för att du ska nå just din målgrupp.Dagens Industri
Upplaga:
103 100. Antal läsare: 328 000.
Målgrupp: 68% män, 32 % kvinnor. 15-24 år 7%, 25-34 år 16%, 35-49 år 32%, 50-64 år 34%, 65-79 år 18%. Tidningens största målgrupp är tunga beslutsfattare med hög inkomst spridda över hela landet. DI har längst räckvidd inom denna målgrupp av alla tidningar.
Geografisk spridning: Rikstäckande men med flest läsare i Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Svenska Dagbladet
Upplaga:
160 000. Antal läsare: 435 000.
Målgrupp: 53% män, 47% kvinnor. 15-24 år 11%, 25-34 år 16%, 35-49 år 26%, 50-64 år 30%, 65-79 år 18%. 59% har högskoleutbildning, 21 % sitter i företagsledning och 66% har stort eller avgörande beslutsinflytande i arbetslivet.
Geografisk spridning: Täcker 15 % av hushållen i Stockholm. Läsarna är spridda över hela Sverige med 39 % utanför Stockholm.

Dagens Nyheter
Upplaga:
283 000
Antal läsare: 810 000.
Målgrupp: 50% män, 50% kvinnor. 15-24 år 13%, 25-34 år 17%, 35-49 år 28%, 50-64 år 28%, 65-79 år 14%. 
Geografisk spridning: Täcker 31 % av hushållen i Stockholm. Når 13 % av rikets läsare.

Göteborgs-Posten
Upplaga:
170 000. Antal läsare: 426 000.
Målgrupp: 51% män, 49% kvinnor. 15-24 år 12%, 25-34 år 15%, 35-44 år 19%, 45-54 år 18%, 55-64 år 19%, 65-74 år 12%. 41% av läsarna har högskoleutbildning och c:a 70% lever som gift/sambo.
Geografisk spridning: GP är Sveriges näst största morgontidning och når fler än något annat medium i Västsverige. Utgivningsområde är till största del från Stenungsund i norr till Kungsbacka i söder och Vårgårda i öster, där 22 % av hushållen har tidningen. 65 % av alla mellan 15 och 79 år läser GP i denna region.

Sydsvenskan
Upplaga:
100 000. Antal läsare: 203 000
Målgrupp: 58% män, 42% kvinnor. 15-29 år 26%, 30-44 år 39%, 45-59 år 25%, 60-79 år 10%. Mer än hälften av läsarna är heltidsarbetande med högskoleutbildning.
Geografisk spridning: Största delen läsare i och kring Malmö, Lund och Trelleborg där tidningen har en räckvidd på 55,3%.

Dagens Samhälle
Upplaga:
32 000. Antal läsare: 58 000
Målgrupp: Tjänstemän, specialister och förtroendevalda i kommuner och landsting. 
Geografisk Spridning: Prenumeranter finns i alla kommuner och landsting. Ju högre upp i organisationerna, desto mer sannolikt att de läser Dagens Samhälle.

Danska tidningar


Morgonavisen Jyllands-Posten
Upplaga:
90 000. Antal läsare: 271 000.
Målgrupp: 56% män, 44% kvinnor. 12-24 år 12 %, 25-39 år 13%, 40-49 år 16%, 50-66 år  33%, 67 år ++ 26%. Förvärvsarbetare 55%. Beslutsfattare 19%. 
Geografisk spridning: Rikstäckande, men med störst upplaga på östra Jylland och östra Själland.

B.T.
Upplaga:
54 000 Antal läsare: 170 000
Målgrupp: 57% män, 43% kvinnor. 12-24 år 24 %, 25-39 år 20%, 40-49 år 17%, 50-66 år  26%, 67 år ++ 13%. Förvärvsarbetare 56%. BT:s målgrupp är familjer med hemmaboende barn som befinner sig i moderna och individorienterade områden. Ekonomiskt är målgruppen den stora medelklassen som har en hushållsinkomst på 300 000-700 000 om året.
Geografisk Spridning: 56% av läsarna finns öst om Stora Bält. En av de tidningar som har bredast täckning i Danmark.


Berlingske Tidende
Upplaga:
82 000. Antal Läsare: 186 000
Målgrupp: 55% män, 45% kvinnor. 12-24 år 13%, 25-39 år 15%, 40-49 år 15%, 50-66 år 30%, 67 år ++ 26%. Förvärvsarbetare 54%. Beslutsfattare 20%. Berlingske Tidene har en unik position i östdanmark som morgontidningen med de mest köpstarka läsarna.
Geografisk Spridning: 87% av läsarna finns öster om Stora Bält, varav 194 000 i Köpenhamnsområdet (HT-området).

Politiken
Upplaga:
90 000. Antal läsare: 330 000
Målgrupp: 50% män, 50% kvinnor. 12-24 år 16%, 25-39 år 15%, 40-49 år 15%, 50-66 år 35%, 67 år ++ 19%. Förvärvsarbetare 56%. Beslutsfattare 15%. Tidningens största målgrupp är till stor del välutbildade, väletablerade på arbetsmarknaden, konsumentstarka och har familj. 
Geografisk spridning: Politiken är rikstäckande och landets näst största tidning, men med största delen läsare i huvudstadsområdet.

Børsen
Upplaga:
57 000. Antal läsare: 158 000.
Målgrupp: Män 71%, kvinnor 29%. Största målgrupp är i ålder 30-59 år och beskrivs som den dubbla beslutsfattaren som styr över betydande belopp, både i arbetslivet och privat, s.k. "high consumers".
Geografisk spridning: 61% av läsarna finns öster om Stora Bält, och 39% väster om Stora Bält.

Norska tidningar


Aftenposten
Upplaga:
236 000. Antal läsare: 665 000.
Målgrupp: 15-19 år 6%, 20-29 år 13%, 30-39 år 18%, 40-49 år 16%, 50-59 år 16%, 60 år + 29%. Den generelle läsaren är välutbildad, har fast inkomst och vill vara nyhetsuppdaterad. 
Geografisk spridning: Primärområden är Oslo och Akershus och sekundärområde hela sydöstra delen av landet. Andra kärnområden är runt storstäder som Bergen och Trondheim.

Dagens Næringsliv
Upplaga:
82 000. Antal läsare: 252 000
Målgrupp: Män: 65% kvinnor: 35%. Under 30 år 15%, 30-39 år 22%, 40-49 år 24%, 50-59 år 21%, 60 år + 18%. Utmärkande för läsarna är att de bor i storstadsområden, är välutbildade, har ledarposition inom näringsliv eller offentlig sektor och har god ekonomi.
Geografisk spridning: Primärområde är Oslo och Akershus men tidningen är även väletablerad i städerna Bergen, Trondheim och Stavanger.

Dagbladet
Upplaga: 80 000. Antal läsare: 300 000.
Målgrupp: 55% män, 46% kvinnor. 12-19 år 10,7%, 20-29 år 16,2%, 30-39 år 16%, 40-49 år 17,4%, 50-59 år 16,3%, 65 år + 23,4%.
Geografisk spridning: Rikstäckande men med en stor del urbana läsare.